+421 908 464 643
sk  
eng  


Business Conditions

Sídlo firmy
GOTOM – Mgr. Michal Goriščák
Záhradná 297/3
089 01 Svidník

Fakturačné údaje
Mgr. Michal Goriščák
Krajná Poľana č. 2
090 05 Krajná Poľana (okres Svidník)
IČO: 35 244 194
IČ DPH: SK1024535688

1.Všeobecné ustanovenie
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru od predávajúceho. Nákup tovaru môžu vykonávať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť Obchodnými podmienkami.

2. Objednanie tovaru a služieb
Zákazník si môže objednať tovar:
a) prostredníctvom našej internetovej stránky www.gotom.sk. V prípade nejasností je možné nás kontaktovať telefonicky: +421 907 632 034, +421 908 464 643
b) prostredníctvom e-mailu goriscak@gmail.com alebo info@gotom.sk
Rozmery, hmotnosti, farby a ostatné údaje uvedené na našej stránke sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu.

3. Potvrdenie objednávky
Objednávka je prijatá v okamihu jej odoslania a potvrdená od predávajúceho.
Objednávka po prijatí bude vybavená v čo najkratšom čase. Tovar, ktorý je na sklade expedujeme ihneď, v mnohých prípadoch aj v deň prijatia objednávky.
Pred samotnou expedíciou tovaru Vás kontaktujeme o potvrdení objednávky alebo pre upresnenie prípadných detailov. V prípade nejasnosti Vás budeme samozrejme kontaktovať.
Dôležité: pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný prekontrolovať si správne kontaktné údaje. V prípade zle zadanej adresy, tel. čísla či e-mailu predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody a kupujúci je v takomto prípade povinný škody uhradiť.

4. Platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH.
Zákazník si môže vybrať spôsob dodania a platby:
- forma zálohovej platby
- dobierkou
- vystavenou faktúrou po dodaní tovaru so splatnosťou 30 dní

5. Dodacie podmienky
Objednaný tovar je možné zaplatiť:
a) Na dobierku v hotovosti. Objednaný tovar pošleme a) Slovenskou poštou na dobierku, alebo b) kuriérom DPD do 24 hod od vyskladnenia z nášho skladu, v špeciálnych prípadoch na základe dohody si ho môžete vyzdvihnúť v našej predajni: GOTOM – Záhradná 297/3, 089 01 Svidník
b) Prevodom na účet so splatnosťou: platí pre školy, firmy, kde dodacia lehota tovaru je najviac 30 dní. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania na účet našej firmy, číslo účtu 0540065374/0900.V prípade, že by tovar nebol k dispozícii na našom sklade informujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky. Taktiež ho informujeme v prípade, že uvedený tovar je vypredaný a nie je možné ho dodať z technických dôvodov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní od dodania tovaru.

6. Výmena a vrátenie tovaru
Plne v súlade s ustanovením par.12 ods.1 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Nevyhovuje Vám tovar? To sa stáva a preto po vrátení tovaru do 7 pracovných dní Vám vrátime peniaze alebo vymeníme za iný tovar podľa Vášho želania . Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.
Podmienky pre vrátenie tovaru:
- tovar je nutné vrátiť do 7 dní od jeho dodania
- tovar musí byť kompletný, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane pôvodného obalu.
- s dokladom o kúpe (faktúra)

Tovar zasielajte na adresu:
GOTOM – Mgr. Michal Goriščák
Záhradná 297/3
089 01 Svidník

Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku) a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu a poškodenie behom prepravy k nám.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar Vám bude na Vaše náklady späť.
Do e-mailu alebo balíku je potrebné priložiť stručný popis výmeny tovaru, kde sú jasne uvedené zamenené položky tovaru.

7. Reklamácia a záruka
V prípade reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodu s Vami a v súlade s platným právnym predpisom. Kupujúci je povinný tovar po jeho dodaní prezrieť tak , aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný okamžite hlásiť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Zákazník si musí vizuálne skontrolovať tovar ihneď pri a po prevzatí.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Ak sa na tovare pri jeho používaní prejaví závada, vybavuje sa tento problém v rámci reklamačného poriadku firmy.

Záruka sa nevzťahuje na:
- vady vzniknuté bežným používaním
- nesprávnym použitím výrobku
- nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
a) informujte nás o reklamácií e-mailom goriscak@gmail.com alebo telefonický na čísle +421 907 632 034
b) tovar pošlite riadne vyčistený, ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu:
GOTOM - Mgr. Michal Goriščák
Záhradná 297/3
089 01 Svidník
c) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu a tel. číslo
d) priložte tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúru)

Upozornenie - reklamačné podmienky:
Životnosť a záručná doba výrobku sú rozdielne pojmy. Zákonom danú záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Spotrebiteľ je povinný reklamovať daný produkt hneď ako sa vyskytne výrobná vada výrobku - Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil chybu - vadu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, § 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pri užívaní výrobku s chybou, a toho dôvodu znehodnotenie veci, zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

8. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 7 dní od prevzatia plnenia.

Podmienky odstúpenia od zmluvy:
- musí byt uskutočnené písomnou formou, vyhotovením listiny
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,
- musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a riziko kupujúceho.

V prípade oprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Copyright © 2013 GOTOM - Slovak Republic
Created by Magix